צור קשר:
 052-2732640
ת"ד 14412, אשדוד | טל': 08-8550644 | נייד: 052-2732640 | פקס:08-8557917 | דוא"ל: galim@barak.net.il
P.O.B 14412, Ashdod,israel | Tel.: +972-8-550644 | Mobile: +972-52-2732640 | Fax: +972-8-8557917 | E-mail: galim@barak.net.il

קורס משיט לספינה עד 24 מ' - סקיפר יאכטה

הקורס מכין את תלמידיו לבחינות בנושאים הבאים:

עיוני:  
מכונאות ספינה, ימאות ספינה, ניווט חופי, ניווט מכשירים וקשר.
הלימוד עיוני במקצועות הנ"ל משולב בפעילות מעשית בספינה להמחשה ולהתנסות.

מתכונת הלימודים:  הלימוד העיוני מתקיים פעמיים בשבוע בשעות הערב. 
בסיום הלימודים של כל מקצוע יוגש התלמיד לבחינה העיונית ברספ"נ (רשות הספנות ונמלים).

מעשי מסכם: תלמיד העובר בהצלחה את כל המקצועות העיוניים, יעבור אימון והדרכה מעשית
בים בהפעלה ובשליטה 
כסקיפר, בספינת המפרש של בית הספר "על - גלים".

בסיום ה
אימון המעשי ייערך מבחן מעשי מסכם על ידי בוחן מרספ"נ.

משך הקורס הכולל 
כ - 8 חודשים  לעיוני והמעשי. 

העובר בהצלחה את המבחן המעשי המסכם יקבל רישיון משיט:

* לספינה עד 24 מ' לשייט חופי - דרגה 30. 


* רישיון לסירת מנוע עוצמה א' ו - ב '- 
דרגות  12, 13.